Apartment for rent in Indochina Plaza – IPH – 93sqm – 02 Bedrooms- Full furniture

Địa chỉ :
Acreage : Giá bán : Ngày đăng :
93 m2 USD
Loại BĐS : Số tầng : Số phòng tắm :
Rao bán 2
Số phòng ngủ: Điện thoại :
2
Đơn vị quản lý :
Category: